Sportovní a oddechový areál ve Slatině nad Zdobnicí

-
 

Z běžného vesnického hřiště skok o několik tříd víš. To se podařilo ve Slatině nad Zdobnicí. Malá obec na Rychnovsku se rozhodla něco udělat se svým sportovním areálem, který víc a víc chátral než, aby byl využívaný. Obec tak podala žádost o dotaci a byla úspěšná. Její projekt na kompletní rekonstrukci areálu dostal zelenou. Nově tady vzniklo fotbalové hřiště s umělou závlahou, šatny a sociální zázemí pro sportovce, běžecká dráha s pískovým doskočištěm anebo také víceúčelové hřiště, na němž si je možné zahrát volejbal, nohejbal či basketbal. Ti nejmenší si zase mohou užít zábavu v přilehlém parčíku, kde přibyly hrací prvky. Celý areál navíc neslouží jen veřejnosti a zájmovým spolkům, ale také dětem a školákům z místní mateřské a základní školy.    

Příjemce Obec Slatina nad Zdobnicí
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00369
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 14. listopad 2008 až 31. březen 2010
Místo realizace Slatina nad Zdobnicí
Celkové způsobilé výdaje 16 499 793,85 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 15 262 309,20 Kč
Z toho dotace EU 14 024 824,69 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Při slavnostním otevření hřiště se jedním ze vzácných hostů, který přestřihl pásku, stal legendární fotbalista Antonín Panenka. Jak sám řekl, vznik takových areálů, kde mohou děti sportovat, je velmi potřeba.

Zpět