Sportovní areál Dašická

-
 

Celoročně využívaná multifunkční sportovní hala poskytuje zázemí pro sálové sporty a hlediště pro 300 diváků. Součástí projektu byla také modernizace povrchů venkovních hřišť v areálu gymnázia včetně pořízení nových objektů, jako jsou mobilní šatní buňky a hygienické zařízení pro letní provoz. Všechna sportoviště slouží nejen studentům a sportovním oddílům, ale jsou otevřena také pro veřejnost.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/11.00763
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 11
Doba realizace 28. červenec 2010 až 30. listopad 2011
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 46 162 205,74 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 32 413 699,39 Kč
Z toho dotace EU 29 785 561,59 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Sportovní hala na Dašické hostila florbalový turnaj Regionální rady. Přečíst si o něm můžete zde.

Zpět