Sportovní areál Kunčina

-
 

Grafická vizualizace - víceúčelové hřiště s běžeckou dráhou Nově vznikající sportovní areál zahrnuje vytvoření víceúčelového sportoviště s umělým povrchem, rekonstrukci fotbalového travnatého hřiště, vybudování kabin a spolkového a relaxačního centra obce.  

Příjemce Obec Kunčina
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00696
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. leden 2010 až 1. listopad 2012
Místo realizace Kunčina
Celkové způsobilé výdaje 23 408 107,40 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 485 625,42 Kč
Z toho dotace EU 18 824 628,76 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět