Sportovní areál Lanškroun

-
 

Kvalitní a moderní sportoviště, které vzniklo rekonstrukcí a modernizací starého hřiště v ul. Za Střelnicí, vyřešilo nedostatek sportovních ploch ve městě. Kromě fotbalistů, atletů či příznivců skateboardingu využívají nový areál také žáci základní a střední školy v Lanškrouně i další školy v blízkém okolí. Stadion byl při slavnostním otevření na začátku září 2012 pojmenován po zdejším rodákovi Romanu Šebrlem.  

Příjemce Město Lanškroun
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00488
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. září 2009 až 31. prosinec 2011
Místo realizace Lanškroun
Celkové způsobilé výdaje 31 683 730,59 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 29 307 450,64 Kč
Z toho dotace EU 26 931 170,85 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět