Sportovní areál Němčice

-
 

Dětské hřiště Dostavění a zlepšení sportovního areálu v Němčicích podporuje spolkovou činnost a život v obci, kde dosud chybělo kvalitní zázemí pro sport a volnočasové aktivity. Nový sportovní komplex zahrnuje víceúčelový objekt s klubovnou, venkovní hřiště s oplocením a střídačkami, dětské hřiště a sportoviště, kurt pro míčové hry a parkovací stání.  

Příjemce OBEC NĚMČICE
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00314
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 27. březen 2009 až 30. listopad 2009
Místo realizace Němčice
Celkové způsobilé výdaje 5 624 506,66 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 202 668,64 Kč
Z toho dotace EU 4 780 830,64 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět