Sportovní areál pro všechny generace

-
 

V Rokytnici v Orlických horách byl postaven sportovní areál jako jedna z etap komplexního projektu volnočasových zařízení města. Areál stojí na místě stávajících sportovišť a je po celý den veřejně přístupný.  

Příjemce Město Rokytnice v Orlických horách
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00661
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. duben 2010 až 31. srpen 2010
Místo realizace Rokytnice v Orlických horách
Celkové způsobilé výdaje 3 864 779,56 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 574 921,09 Kč
Z toho dotace EU 3 285 062,62 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět