Sportovní areál pro ZŠ Hodkovice nad Mohelkou

-
 

U základní školy se vystavěl nový sportovní areál, a to na místě, kde se nacházelo jediné školní hřiště, které bylo ovšem v naprosto desolátním stavu. Nový areál slouží nejen žákům místní školy, ale i široké veřejnosti.  

Příjemce Město Hodkovice nad Mohelkou
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00655
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 5. prosinec 2009 až 31. srpen 2010
Místo realizace Hodkovice nad Mohelkou
Celkové způsobilé výdaje 24 525 507,40 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 686 093,37 Kč
Z toho dotace EU 20 846 680,39 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět