Sportovní areál Staré Město

-
 

Letecký pohled na celý areál Díky evropským dotacím se postavil sportovní areál s travnatým fotbalovým hřištěm, osvětlenými tenisovými kurty, dále s několika hřišti pro další sporty, pískovým doskočištěm, dětským koutkem a s bezbariérovým zázemím a šatnami, klubovnou a občerstvením. Kvalitní zázemí pro rozvoj fyzické kondice oceňují také reprezentanti letecké akrobacie. Součástí projektu byla i obnova zeleně v areálu a jeho okolí.  

Příjemce OBEC STARÉ MĚSTO
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00055
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. říjen 2008 až 31. březen 2010
Místo realizace Staré Město
Celkové způsobilé výdaje 17 525 622,50 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 14 458 638,56 Kč
Z toho dotace EU 13 286 349,67 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět