Sportovní areál v obci Prosetín

-
 

Prosetínský sportovní areál, který dříve sloužil jen pro potřeby fotbalových zápasů, dnes nabízí multifunkční sportovní hřiště, dětské hřiště s pískovištěm, prolézačkami, kolotočem, či pružinovými houpačkami i posezení s ohništěm.  

Příjemce Obec Prosetín
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00584
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 12. srpen 2009 až 13. listopad 2009
Místo realizace Prosetín
Celkové způsobilé výdaje 8 292 680,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 670 729,00 Kč
Z toho dotace EU 7 048 778,00 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět