Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč

-
 

Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč V rámci projektu byla vybudována nová sportovní hala včetně hygienického a sociálního zázemí v areálu ZŠ Smetanova v Přelouči, která splňuje požadavky sportovních svazů pro konání ligových zápasů. Dále bylo vybudováno víceúčelové hřiště pro tenis, basketbal a volejbal, parkovací místa, včetně parkových a sadových úprav. Sportovní areál, který je otevřen všem zájemcům, vytváří nejen vhodné podmínky pro rozvoj výkonnostního sportu a rozšiřuje nabídku možností aktivního trávení volného času, ale zkvalitňuje i výuku hodin tělesné výchovy a celkově přispívá ke zvýšení atraktivity města.  

Příjemce Město Přelouč
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00056
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 02
Doba realizace 15. říjen 2007 až 30. srpen 2010
Místo realizace Přelouč
Celkové způsobilé výdaje 41 644 895,42 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 36 372 023,23 Kč
Z toho dotace EU 33 422 980,94 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět