Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská

-
 

K rozvoji pohybových aktivit přispívá nové sportovní centrum v areálu základní školy Vrchlického a Sokolovská. Hlavními uživateli centra jsou děti a mládež se zájmem o gymnastiku, step nebo team-aerobic. Prostory ale využívá i široká veřejnost.  

Příjemce Statutární město Liberec
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01331
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 2. leden 2014 až 30. červenec 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 12 694 267,30 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 10 790 127,13 Kč
Z toho dotace EU 10 790 127,13 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zajímavosti projektu

Zajímavosti:

novinky z projektu a z průběhu stavby

Zpět