Stavební úpravy budovy č.p.10/IV na Městskou knihovnu a Mětský archív Český Dub

-
 

V minulosti byla knihovna umístěna do nedostavěné multifunkční budovy, kterou se město Český Dub rozhodlo odstranit a vybudovat na vzniklém místě nové, moderní a funkční Regionální centrum. V historickém objektu č.p.10/IV, ležící v bezprostřední blízkosti plánovaného centra, vzniklo nové sídlo městské knihovny a městského archivu.  

Příjemce Město Český Dub
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00673
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. srpen 2009 až 30. červen 2010
Místo realizace Český Dub
Celkové způsobilé výdaje 21 702 719,90 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 075 015,83 Kč
Z toho dotace EU 18 447 311,84 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět