Stavební úpravy Galerie moderního umění

-
 

Rekonstrukce Galerie moderního umění v Hradci Králové Hradecká  Galerie   moderního   umění dostala n ovou tvář. Ta se více podobá „originálu“ a návštěvníkům nabídne lepší zázemí i nové prostory. Královéhradecký kraj získal na modernizaci dotaci z ROP Severovýchod, díky níž se mohl již v červenci 2014 do přeměny pustit. Ke konci roku 2015 bylo hotovo a po nastěhování mobiliáře se mohou návštěvníci kochat její novou podobu. Podle plánů dostala původní vzhled a to jak z vnějšku, tak především ve vnitřním uspořádání. Vstupní hala, kde doposud byly běžně instalovány výstavy, se stala důstojným foyer, jako tomu bývalo v minulosti. Naopak nové prostory pro expozice vznikly ve vyšších patrech budovy. V bočních sálech přibyla šatna, prodejna publikací anebo kavárna.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/38.01379
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 38
Doba realizace 17. červenec 2014 až 30. listopad 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 62 180 809,06 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 50 590 306,25 Kč
Z toho dotace EU 50 590 306,25 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět