Stavební úpravy na objektu č.p.85 v Lovčicích

-
 

Rekonstrukce objektu pro volnočasové aktivity a služby občanské vybavenosti přispěla k vyšší atraktivitě bydlení na venkově. Zamezilo se tak snížení počtu obyvatel odchodem do jiných, lépe občansky vybavených oblastí. Projekt byl realizován pro obyvatele obce a okolí a pro žáky místní základní školy. Ta v obci neměla k dispozici žádný jiný objekt pro výuku tělesné výchovy, stejně jako místní sportovci.  

Příjemce Obec Lovčice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00139
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. březen 2009 až 28. únor 2010
Místo realizace Lovčice
Celkové způsobilé výdaje 6 391 932,16 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 912 537,24 Kč
Z toho dotace EU 5 433 142,33 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět