Stavebnictví v praxi

-
 

Vyšší odborné škole stavební a Střední průmyslové škole stavební architekta Jana Letzela v Náchodě se díky evropským penězům podařilo dovybavit  laboratoře stavebních materiálů a stavební fyziky, školní dílny pro obor Tesař, Klempíř, Malíř a Zedník a také laboratoře fyziky. Pořízeny byly například lis a trhačka v laboratoři stavebních materiálů a stavební fyziky, dále pak hoblice a pevné i pojízdné lešení. Díky projektu tak mají absolventi školy lepší a především soudobější zkušenosti v daných oborech a snáze se uplatní na trhu práce. Studenti jsou také lépe připraveni na navazující studium na vysoké škole se stavebním zaměřením.  

Příjemce Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01298
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 19. květen 2014 až 18. prosinec 2014
Místo realizace Náchod
Celkové způsobilé výdaje 953 859,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 763 087,20 Kč
Z toho dotace EU 763 087,20 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět