Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - modernizace a vybavení školy

-
 

Střední škola zemědělská a veterinární v Lanškrouně patří díky evropským dotacím a příspěvku Pardubického kraje k nejmodernějším školským zařízením tohoto typu v zemi.  V další fázi rozvoje byla rekonstruována a modernizována stará budova školy. Vznikla tu malá mlékárna a odborné učebny s přímým napojením na zpracovatelský provoz. Součástí projektu je dále modernizace sklepních prostor, které jsou využívány pro technologii zrání sýrů a masa.   

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01299
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 1. červenec 2014 až 31. červenec 2015
Místo realizace Lanškroun
Celkové způsobilé výdaje 10 304 727,69 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 243 782,15 Kč
Z toho dotace EU 8 243 782,15 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět