Strojírensko - technické centrum Chrudim

-
 

Výstupem projektu jsou moderně vybavené dílny a laboratoře pro výuku strojírenských oborů a nový hydraulický trenažér pro výuku vodárenských oborů na Střední průmyslové škole v Chrudimi a Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební ve Vysokém Mýtě.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01213
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 1. srpen 2013 až 31. srpen 2014
Místo realizace Chrudim, Vysoké Mýto
Celkové způsobilé výdaje 23 565 041,59 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 030 285,35 Kč
Z toho dotace EU 20 030 285,35 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět