Strojní vybavení školního hospodářství

-
 

Záměrem Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice bylo zkvalitnit praktickou výuku prostřednictvím pořízení zemědělských zařízení, která do té doby škola nevlastnila, a její žáci tak neměli možnost získat praktické zkušenosti související s obsluhou a manipulací s těmito zařízeními. Navíc stav vybavení, který v té době ve škole panoval, neumožňoval zkvalitnit praktickou část vzdělávacího procesu v potřebné míře a poskytnout žákům přípravu a praktické procvičení na zařízeních, se kterými se jako absolventi školy setkají ve svém zaměstnání či podnikání. Díky evropským penězům z ROP Severovýchod tak škola pořídila moderní zemědělské zařízení v podobě kompaktomatu, čelního diskového žacího stroje s kondicionérem, zadního neseného diskového žacího stroje s kondicionérem a rozmetadla průmyslových (minerálních) hnojiv. Všechny stroje slouží jako praktická názorná učební pomůcka při výuce v oboru Agropodnikání.  

Příjemce Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01295
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 1. červen 2014 až 31. červenec 2014
Místo realizace Hořice
Celkové způsobilé výdaje 2 245 387,09 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 796 309,67 Kč
Z toho dotace EU 1 796 309,67 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět