Studijní zaměření Broušení a rytí drahých kamenů

-
 

Technicky zanedbané zázemí pro praktickou výuku ojedinělého studijního zaměření Broušení a rytí drahých kamenů na Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole Turnov neodpovídalo současným požadavkům, které jsou kladeny ze strany zaměstnavatelů směrem k absolventům oboru. V rámci projektu byly nakoupeny moderní přístroje a provedeny nezbytné stavební úpravy.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01218
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 9. duben 2013 až 30. září 2013
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 1 831 928,55 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 557 139,26 Kč
Z toho dotace EU 1 557 139,26 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Internetové stránky školy: http://www.sups.info/

Zpět