Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení

-
 

Historie s novodobou architekturou. Dva prvky, které se snoubily při výstavbě nového psychiatrického oddělení ve Svitavské nemocnici. Na modernizaci budovy kláštera a výstavbu nové budovy, která na tu historickou navazuje, přispěly velkou měrou evropské peníze z ROP Severovýchod. Nyní má oddělení k dispozici o 30 lůžek navíc. Zvlášť je na oddělení umístěna otevřená lůžková část pro 30 pacientů a vedle toho tu mají také uzavřené oddělení pro 25 lidí. K dispozici jsou také dvě psychiatrické a dvě psychologické ambulance. Vznikl zde také nový denní stacionář. „Významným posunem je pro nás zejména vybudování zázemí pro skupinovou terapii, psychoterapii a zájmové dílny,“ zdůraznila primářka psychiatrického oddělení Zdeňka Kovářová.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/28.01151
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 28
Doba realizace 20. březen 2013 až 29. leden 2015
Místo realizace Svitavy
Celkové způsobilé výdaje 108 055 703,55 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 91 847 348,01 Kč
Z toho dotace EU 91 847 348,01 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět