Svitavská nemocnice, a.s. - přístrojové a technické vybavení

-
 

Realizací projektu došlo na několika odděleních k nahrazení mnoho let používané a již poruchové zdravotnické techniky za moderní funkční přístrojové a technické vybavení. Nové přístroje slouží k primárnímu zajištění péče o pacienty v kritickém stavu s bezprostředním ohrožením životních funkcí na nemocničních odděleních akutní péče, další přístroje a součásti vybavení jsou využité na centrálních operačních sálech, na gynekologicko-porodnickém oddělení a na patologicko-anatomické oddělení.  

Příjemce Svitavská nemocnice, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01367
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 2. únor 2015 až 15. září 2015
Místo realizace Svitavy
Celkové způsobilé výdaje 22 174 183,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 174 183,00 Kč
Z toho dotace EU 22 174 183,00 Kč

Uvedené částky vycházejí ze Smlouvy o poskytnutí dotace

Zpět