Švýcárna Slatiňany - Interaktivní muzeum starokladrubského koně

-
 

Původně myslivna, poté salaš a ubytovna, dnes interaktivní muzeum. Díky projektu podpořenému z ROP Severovýchod se podařilo zachránit zchátralou kulturní památku a vytvořit v ní expozici věnovanou unikátnímu plemenu starokladrubského koně. Návštěvníci se zde mohou seznámit s problematikou jeho chovu, se životem profesora Bílka, zachránce místních vraníků, k nahlédnutí jsou boxy pro koně, ti odvážnější si troufnou vyzkoušet řízení koňského spřežení. K vidění je zde také řada filmu s koňskou tematikou. V těsném sousedství Švýcárny se rozprostírají rekreační lesy Podhůra s venkovní tělocvičnou a sítí turistických tras i hipostezek, tedy další projekt podpořený z ROP Severovýchod.  

Příjemce Město Slatiňany
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00825
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. březen 2011 až 1. říjen 2012
Místo realizace Slatiňany
Celkové způsobilé výdaje 22 340 146,09 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 664 635,12 Kč
Z toho dotace EU 18 989 124,17 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

http://www.ceskenoviny.cz/regiony/pardubicky/zpravy/ze-svycarny-u-slatinan-vzniklo-muzeum-starokladrubskeho-kone/810795

Zpět