SZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová, zázemí sociální integrace

-
 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová je multifunkčním zařízením poskytujícím komplexní služby zdravotně postiženým dětem od předškolního věku až do dospělosti. Dosavadní zázemí školy nevyhovovalo zvýšeným nárokům na umístění dětí s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, nebylo bezbariérové a zcela chyběly speciální terapeutické prostory. S podporou Evropské unie bylo vytvořeno zázemí sociální integrace v nově vzniklých nebo modernizovaných prostorách.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00497
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. červenec 2009 až 31. prosinec 2010
Místo realizace Moravská Třebová
Celkové způsobilé výdaje 30 987 350,81 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 28 663 299,49 Kč
Z toho dotace EU 26 339 248,18 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět