Technické zajištění funkce ŘO 2008

-
 

Obsahem projektu bylo zabezpečení činností, které souvisejí se zajištěním  provozu ÚRR. Projekt zahrnoval především náklady spojené s nákupem a provozem dopravních prostředků, pořízení nábytku, nákup HW a SW  a další technické vybavení. Dále projekt zahrnoval financování provozních výdajů - nájem prostor a související služby, výdaje spojené s informačním systémem,  kancelářské potřeby, poštovné, pojištění, telefony, předplatné, inzerce, bankovní poplatky a ostatní nezbytné náklady spojené s chodem ÚRR.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/03.00039
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 03
Doba realizace 1. leden 2008 až 31. leden 2009
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 27 035 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 27 035 000,00 Kč
Z toho dotace EU 22 979 750,00 Kč

Zpět