Technické zajištění funkce ŘO 2009

-
 

Obsahem projektu bylo zabezpečení činnosti, které souvisejí se zajištěním provozu ÚRR. Projekt zahrnoval především náklady spojené s nákupem a provozem dopravních prostředků, pořízení nábytku, nákup HW a SW a další technické vybavení. Dále projekt zahrnoval financování provozních výdajů - nájem prostor a související služby, výdaje spojené s informačním systémem, kancelářské potřeby, poštovné, pojištění, telefony, předplatné, inzerce, bankovní poplatky a ostatní nezbytné náklady spojené s chodem ÚRR.  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/03.00546
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 03
Doba realizace 1. leden 2009 až 31. leden 2010
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 15 931 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 15 931 000,00 Kč
Z toho dotace EU 13 541 350,00 Kč

Zpět