Technologické centrum EXCELENT

-
 

Nevyhovující a zastaralé vybavení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy v Liberci nahradily moderní stroje a vybavení pro simulaci výrobních procesů. Studenti tak získávají cenné zkušenosti pro lepší uplatnění na trhu práce. Pro obory Strojírenství a strojírenská výroba a Elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika bylo vybaveno CNC obráběcí a frézovací centrum, pořízen CNC soustruh a 3D měřící stroj.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01210
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 31. květen 2013 až 31. srpen 2013
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 5 046 075,75 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 289 164,38 Kč
Z toho dotace EU 4 289 164,38 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zajímavosti projektu

Internetové stránky školy: http://www.pslib.cz/

Zpět