Technologické vybavení COV pro elektrotechnický a strojírenský průmysl

-
 

Předložený projekt byl zaměřen na dovybavení dvou učeben Centra odborného vzdělávání (COV) na Integrované střední škole v Nové Pace šesti novými stroji pro strojírenské a elektrotechnické obory. Využívají je absolventi základních škol, absolventi učebních oborů s výučním listem, zájemci o odborné kroužky z řad žáků II. stupně ZŠ, ale také žáci ISŠ. Ti zde mohou vypracovat domácí úkoly anebo ve volném čase zdokonalovat své znalosti. Projekt přímo navázal na již dříve zrealizovanou rekonstrukci COV, která byla taktéž podpořena dotací z ROP Severovýchod. Díky všem těmto změnám a modernizacím jsou budoucí absolventi skvěle připraveni na vstup na trh práce, jelikož si už během školy osvojí dovednosti s moderními přístroji, které jsou v dnešní době u většiny zaměstnavatelů v oboru běžným standardem.   

Příjemce Integrovaná střední škola Nová Paka
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01281
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 1. červen 2014 až 31. srpen 2014
Místo realizace Nová Paka
Celkové způsobilé výdaje 2 465 517,21 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 972 413,44 Kč
Z toho dotace EU 1 972 413,44 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět