Téma roku Orlických hor a Podorlicka

-
 

Téma roku Orlických hor a Podorlicka Rozšířit povědomí o Orlických horách a Podorlicku a nabídnout turistům zajímavé produkty i lokality, které tato oblast ukrývá, si kladla za cíl destinační společnost Orlické hory a Podorlicko. Díky dotaci z ROP Severovýchod tak mohla rozšířit své aktivity a nově se zaměřit především na ženy, rodiny s dětmi a cyklisty potažmo lyžaře. Nejen pro ně vznikl ucelený přehled a nabídka lokalit, speciálních aktivit a vyžití i farmářských produktů, které nesou pomyslnou nálepku Orlických hor. Uspořádáno byla také řada seminářů a tripů s různou tématikou.  

Příjemce Orlické hory a Podorlicko
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/37.01343
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 37
Doba realizace 1. červenec 2014 až 31. červenec 2015
Místo realizace Rychnov nad Kněžnou
Celkové způsobilé výdaje 2 117 510,53 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 117 510,53 Kč
Z toho dotace EU 2 117 510,53 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět