Terminál autobusové dopravy uzlového bodu Lánov

-
 

Po demolici nevyužívaných a chátrajících objektů byl na provizorně umístěných zastávkách autobusů postaven terminál autobusové dopravy uzlového bodu Lánov. Veřejnost tak už může využívat krytou čekárnu a upravené plochy, které umožňují bezpečný pohyb osob včetně osob se sníženou mobilitou a schopností orientace.  

Příjemce Obec Lánov
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/31.01234
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 31
Doba realizace 1. duben 2013 až 30. září 2013
Místo realizace Lánov
Celkové způsobilé výdaje 8 867 377,45 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 537 250 Kč
Z toho dotace EU 7 537 250 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět