Terminál MHD Fügnerova-modernizace tramvajové tratě

-
 

Terminál MHD Fügnerova Projekt je nultou etapou záměru, řešící dopravní obslužnost sídliště Rochlice a Broumovská, modernizaci a výstavbu tramvajové tratě v úseku Terminál Fügnerova až Dobiášova. V prostoru terminálu vznikl průchod dvojkolejné tratě ve směru Fügnerova až Mlýnská, kolejové uspořádání umožňuje přechod na rozchod u tratě směrem Dobiášova a meziměstské tratě směrem na Jablonec nad Nisou. Novinkou je také vyhřívání výhybek a nástupišť.  

Příjemce Dopravní podnik města Liberce, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00416
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 30. červen 2008 až 15. listopad 2008
Místo realizace Liberec (nečleněné město)
Celkové způsobilé výdaje 57 938 833,93 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 53 593 421,38 Kč
Z toho dotace EU 49 248 008,84 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Videospot o projektu vytvořený v rámci ROPFÓRA 2010

Zpět