Terminál Železný Brod - 1. etapa

-
 

Realizace projektu se skládá ze dvou částí, kdy bylo nejprve vybudováno nové autobusové nádraží, umístěné bezprostředně před železniční stanicí v Železném Brodě. Terminál je bezbariérově přístupný se čtyřmi nástupními, dvěma výstupními a čtyřmi odstavnými stáními s moderním informačním systémem o odjezdech a příjezdech jednotlivých linek. Bezprostřední blízkostí autobusového a vlakového nádraží je veřejná doprava atraktivnější a efektivnější. Druhou částí projektu byla rekonstrukce někdejšího autobusového nádraží u památníku TGM na autobusovou zastávku se čtyřmi stáními (dvě pro každý směr jízdy).  

Příjemce MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/31.01235
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 31
Doba realizace 15. duben 2014 až 20. leden 2015
Místo realizace Železný Brod
Celkové způsobilé výdaje 42 871 082,82 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 36 440 420,39 Kč
Z toho dotace EU 36 440 420,39 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět