Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko

-
 

Společná Cidlina, o.s. sdružuje Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou a dalších 34 obcí. Proto se zaměřila na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v tomto provázaném území. Díky evropským penězům tak vzniklo 50 odpočinkových míst při cyklotrasách včetně infotabulí. Označilo se 109 km cyklotras na území mikroregionu a vznikla turistická stezka dlouhá 5,9 km v Novém Bydžově. V rámci této stezky bylo označeno 16 kulturně historických památek města.  

Příjemce Společná Cidlina,o.s.
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00235
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. srpen 2008 až 31. leden 2010
Místo realizace Novobydžovsko, Chlumecko
Celkové způsobilé výdaje 9 603 197,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 881 992,99 Kč
Z toho dotace EU 8 161 831,42 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět