Turistická oblast Králický Sněžník - profesionální partner v cestovním ruchu

-
 

Propagační materiál turistické oblasti Nově vzniklá turistická oblast Králický Sněžník je oblastí s dosud nerozvinutou turistickou infrastrukturou, ale s obrovským potenciálem rozvoje cestovního ruchu. Díky projektu byla řešena komplexní marketingová podpora a destinační management na roky 2008 - 2009, a to na bázi partnerství veřejné a soukromé sféry. Cílem bylo vytvořit image turistické oblasti na trhu cestovního ruchu zejména prostřednictvím marketingu hlavních produktů období 2008 - 2009. Došlo tak k vytvoření produktových a informačních tiskovin na 2008-2009, dále vznikl komplexní turistický informační portál, byla navázána spolupráce s médii a cestovními kancelářemi. Turistická oblast byla rovněž představena veřejnosti na prezentačních akcích a na veletrzích.  

Příjemce Králický Sněžník, o.p.s.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00199
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. září 2008 až 17. únor 2010
Místo realizace Králíky
Celkové způsobilé výdaje 5 608 791,66 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 163 614,14 Kč
Z toho dotace EU 4 744 943,19 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět