Turistické noviny pro region Východní Čechy

-
 

Ve Východních Čechách chyběla nabídka turistických novin. Náplní projektu byla proto příprava, vydání a distribuce tří vydání turistických novin pro region Východní Čechy pro tři po sobě jdoucí sezóny (léto 2009, zima 2009/2010 a léto 2010) za účelem zvýšení konkurenceschopnosti Pardubického kraje. Troje dotovaná vydání novin vyšla v nákladu 55 tisíc kusů v češtině a po pěti tisících v angličtině, němčině i polštině.  

Příjemce Destinační společnost Východní Čechy
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00146
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. září 2008 až 31. říjen 2010
Místo realizace Pardubice I
Celkové způsobilé výdaje 3 063 336,31 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 833 471,78 Kč
Z toho dotace EU 2 603 730,82 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět