Úprava centra městyse Kunvald

-
 

Upravené centrum v Kunvaldu Revitalizace veřejného prostranství v Kunvaldu zahrnuje zdůraznění centra městyse a regeneraci veřejné zeleně, zřízení pěší plochy s veřejným osvětlením, mobiliářem - lavičkami, informační tabulí a kontejnerovou zelení, vybudování jedné autobusové zastávky s čekárnou a zřízení parkoviště s 26 parkovacími místy.  

Příjemce Městys Kunvald
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00650
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 16. prosinec 2009 až 30. září 2010
Místo realizace Kunvald
Celkové způsobilé výdaje 11 959 358,87 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 11 062 406,61 Kč
Z toho dotace EU 10 165 454,71 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět