Úprava veřejného prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí

-
 

Otevření Kociánky 5. října 2010 Komplexní revitalizace prostor v centrální části Ústí nad Orlicí představuje jednu ze stěžejních etap celkového zklidnění a zkulturnění centra města. Volný pohyb pěších a relaxaci umožňují nově vytvořené parkové plochy, kde vznikly i prostory pro konání kulturních a společenských akcí pod širým nebem. Ve Smetanově ulici byly rovněž vybudovány plochy zklidňující dopravu, díky nimž se zlepšil přístup pro chodce ke vzdělávacím a kulturním institucím. Prostranství bylo pojmenováno po ústeckém rodákovi, hudebním skladateli a houslovém virtuosovi Jaroslavu Kociánovi.  

Příjemce Město Ústí nad Orlicí
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00493
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. červenec 2009 až 30. září 2010
Místo realizace Ústí nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 54 666 449,51 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 34 593 956,92 Kč
Z toho dotace EU 31 789 041,48 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZajímavosti projektu

Kociánka přivítala olympijského vítěze.

Zpět