Úprava veřejného prostranství, Kramolna

-
 

V obci Kramolna ležící nedaleko Náchoda se vybudoval nový chodník, veřejné osvětlení, odvodnění a zeleň. Úpravu doplnily i nové lavičky a odpadkové koše.  

Příjemce Obec Kramolna
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00591
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 20. říjen 2009 až 30. červen 2010
Místo realizace Kramolna
Celkové způsobilé výdaje 3 892 735,55 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 600 780,30 Kč
Z toho dotace EU 3 308 825,13 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět