Vaše východní Čechy

-
 

Pardubický kraj je jedním z nejméně turisty navštěvovaných krajů (měřeno oficiálními statistikami). Přesto je zde mnoho turistických atraktivit a další vznikají. Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení přitažlivosti Pardubického kraje jakožto turistické destinace a ke zvýšení informovanosti návštěvníků i zprostředkovatelských subjektů v cestovním ruchu. Stávající i potenciální návštěvníci získali prostřednictvím realizace projektu novou inspiraci k návštěvě Pardubického kraje. V rámci projektu se uskutečnil soubor na sebe navazujících propagačních aktivit s cílem oslovení široké veřejnosti i zprostředkovatelských subjektů.   

Příjemce Destinační společnost Východní Čechy
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/37.01339
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 37
Doba realizace 1. červen 2014 až 30. červen 2015
Místo realizace Východní Čechy
Celkové způsobilé výdaje 4 037 168,12 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 037 168,12 Kč
Z toho dotace EU 4 037 168,12 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět