Veřejné prostranství Hlušice

-
 

Obec vyřešila nevyhovující stav veřejného prostranství přiléhajícího k mateřské a základní škole a sportovnímu areálu. Vybudovaly se zpevněné plochy u dětského hřiště, nedělené stezky pro cyklisty a chodce, odpočinkové místo s veřejnou zelení a lavičkami. Místo se tak stalo pomyslným centrem setkávání maminek s dětmi či seniorů. Příjemnější je také čekání rodičů na své děti anebo naopak čekání dětí na své rodiče, když skončí vyučování v základní či mateřské škole.  

Příjemce Obec Hlušice
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00632
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. srpen 2009 až 31. březen 2010
Místo realizace Hlušice
Celkové způsobilé výdaje 2 718 529,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 514 639,27 Kč
Z toho dotace EU 2 310 749,60 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět