Veterinárně - zemědělské centrum Lanškroun

-
 

Bývalá konírna z konce 19. století a stáj ze 70. let minulého století v objektu Školního statku Lanškroun byly rekonstruovány na kombinovanou stáj a veterinární laboratoř. Nové moderně vybavené objekty slouží především žákům navštěvujícím obory agropodnikání a veterinářství. „Středoškolsky vzdělaní žáci potřebují znát nejnovější technologie, aby se v praxi dobře uplatnili. Získají dovednosti i pracovní návyky, které od nich budoucí zaměstnavatelé očekávají,“ ocenil hejtman Pardubického kraje záměr školy.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01119
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. srpen 2011 až 31. květen 2012
Místo realizace Dolní Třešňovec
Celkové způsobilé výdaje 15 303 840,76 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 13 008 264,63 Kč
Z toho dotace EU 13 008 264,63 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Hejtman si prohlédl výukové prostory.

Zpět