Víceúčelová sportovní hala Kopidlno

-
 

Víceúčelová sportovní hala Tělocvik je mučení, ne učení možná ještě před pěknou řádkou let platilo na základní škole v Kopidlně. Dnes už to ale rozhodně neplatí. S pomocí evropských peněz město postavilo zcela novou víceúčelovou halu právě v bezprostřední blízkosti školy. Moderní zázemí včetně sociální zařízení využívají nejen školáci, ale také ti nejmenší děti z mateřské školy. V odpoledních hodinách si zase mohou přijít zahrát fotbálek, volejbal či basketbal i další milovníci sportu. Zázemí slouží také celé řadě zájmových kroužků, jež v Kopidlně působí.     

Příjemce Město Kopidlno
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00050
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 6. říjen 2008 až 30. listopad 2009
Místo realizace Kopidlno
Celkové způsobilé výdaje 31 903 359,19 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 29 510 607,25 Kč
Z toho dotace EU 27 117 855,31 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Na ploše byla dolajnována také tři hřiště na badminton. Hala s výškou 8,5 metrů tak nabízí hru i v prostředí bez větru. Stejně tak je možné si přijít zahrát ping pong anebo zdolat horolezeckou stěnu.

Podrobnosti o projektu včetně povinné publicity (bilboardu) foto ze sportovních akcí najdete Z D E.

Zpět