Víceúčelové integrované pracoviště pro rozvoj hotelnictví a cestovního ruchu v regionu

-
 

Víceúčelové integrované pracoviště pro rozvoj hotelnictví a cestovního ruchu v regionu Co všechno má umět kuchař, cukrářka, barman anebo číšnice? Studenti Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem vše okusí na vlastní kůži. Žádná strohá teorie ale pořádná praxe. Díky evropským penězům mohla být původní cvičná kuchyně kompletně zrekonstruována, nově vybavena moderní technologií a navíc byly dílny rozšířeny o další činnosti. Vznikly cvičebny pro cukrářské řemeslo, barmany, číšníky anebo recepční. Všechny učebny jsou navíc nově bezbariérové. Studenti dnes získávají praktické a především soudobé zkušenosti už při škole a jejich přechod do zaměstnání může být mnohem plynulejší.  

Příjemce SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/05.00393
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 05
Doba realizace 5. leden 2009 až 31. červenec 2009
Místo realizace Dvůr Králové nad Labem
Celkové způsobilé výdaje 10 636 016,58 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 838 315,33 Kč
Z toho dotace EU 9 040 614,09 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Že pořádná praxe má smysl, dokládají i četné úspěchy studentů školy v různých soutěžích. Jedním z posledních bylo stříbro Martina Mrázka na soutěži Gastro Hradec Králové 2015.

Zpět