Víceúčelové obecní centrum Dolní Radechová

-
 

Dolní Radechová, obec s bezmála osmi sty obyvateli, vzdálená čtyři kilometry od polských hranic a tři kilometry od Náchodu, si chtěla také z pomyslného koláče evropských dotací z ROP Severovýchod ukrojit svůj díl. A povedlo se jí to. Na čtyřicet let starou budovu prodejny potravin přistavěli druhé patro a rázem tu vznikly prostory pro obecní úřad, zubní ordinaci, knihovnu a prostornou zasedací místnost. Obec tak má víceúčelové centrum, které stojí nedaleko základní školy a kde se konají pravidelná setkání maminek na mateřské dovolené, cvičí tu pilates, předškolní děti se učí angličtinu anebo školáci výtvarně čarují. Nejvíc rušno však bývá zejména v zimě a počátkem jara, kdy centrum ožívá vzdělávacími programy a přednáškami. Řadu z těchto aktivit organizují učitelé a děti ze zdejší základní a mateřské školy.   

Příjemce Obec Dolní Radechová
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00347
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 15. červenec 2008 až 25. květen 2009
Místo realizace Dolní Radechová
Celkové způsobilé výdaje 6 483 856,86 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 997 567,56 Kč
Z toho dotace EU 5 511 278,31 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět