Víceúčelové sportoviště - Červená Voda

-
 

Nové sportoviště v Červené Vodě U místní základní školy vyrostlo víceúčelové sportovní hřiště spolu s tribunami a objekty technického a sociálního zázemí. Hřiště slouží nejen školákům, ale i veřejnosti.  

Příjemce Obec Červená Voda
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00624
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. říjen 2009 až 30. červen 2010
Místo realizace Červená Voda
Celkové způsobilé výdaje 9 176 201,99 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 8 487 986,83 Kč
Z toho dotace EU 7 799 771,68 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět