Víceúčelové sportoviště města Teplice nad Metují

-
 

V Teplicích nad Metují se postavilo víceúčelové sportoviště,které slouží obyvatelům města, žákům základní školy, registrovaným i neregistrovaným sportovním celkům. Pozemek, na kterém se projekt realizoval, leží v těsné blízkosti základní školy. Kurty sportoviště krytého nafukovací halou budou celoročně k dispozici pro provozování rozličných druhů sportů: tenis, volejbal, házená, sálová kopaná apod. Uvnitř zázemí sportoviště je kromě sociálního zařízení a šaten vybudován také kurt pro squash, místnost pro relaxaci a technické místnosti. Objekt je dobře dostupný i pro osoby s omezenou schopností pohybu, přímo v areálu jsou dvě parkovací místa pro invalidní návštěvníky. Realizací projektu došlo k rozšíření služeb poskytovaných městem a ke zkvalitnění infrastruktury pro volný čas.  

Příjemce Město Teplice nad Metují
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00119
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 15. září 2008 až 15. prosinec 2009
Místo realizace Teplice nad Metují
Celkové způsobilé výdaje 23 952 916,24 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 156 447,51 Kč
Z toho dotace EU 20 359 978,79 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět