Víceúčelové sportoviště Sokolík - Lično

-
 

Díky projektu mohli v Ličně na Rychnovsku regenerovat stávající sportoviště a k tomu postavit i nové dětské hřiště. Nyní je areál oplocený a moderně zařízený. Umělý povrch dává možnost provozovat řadu sportů od nohejbalu, volejbalu, floorbalu až po tenis, basketbal anebo malou kopanou. Pro ty nejměnší slouží nové dětské hřiště s houpačkou, průlezkou, skluzavkou a hradem s lanovými prvky. Celý areál využívají nejen místní obyvatelé či lidé z přilehlých obcí, ale také děti ze základní a mateřské školy.  

Příjemce TJ Sokol Lično
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00623
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. srpen 2009 až 31. květen 2010
Místo realizace Lično
Celkové způsobilé výdaje 5 379 399,50 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 975 944,53 Kč
Z toho dotace EU 4 572 489,56 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět