Víceúčelové volnočasové centrum v obci Okrouhlá

-
 

V nevyužívaných prostorách místního obecního úřadu vzniklo za přispění ROP Severovýchod volnočasové centrum. Centrum nabízí dětskou klubovnu, společenskou místnost, knihovnu, zimní zahradu, kancelář pro regionální informační centrum, šatnu, sociální zázemí, skladové zázemí, místnost pro krizové řízení a venkovní plochu pro doplňkové aktivity.    

Příjemce Obec Okrouhlá
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00715
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. září 2009 až 31. říjen 2010
Místo realizace Okrouhlá
Celkové způsobilé výdaje 3 506 824,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 243 811,48 Kč
Z toho dotace EU 2 980 799,73 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět