Víceúčelový dům v Miletíně

-
 

Na začátku to byl dům s číslem popisným 5 na náměstí K. J. Erbena. Avšak původně zanedbaná stavba se pod rukama řemeslníků proměnila v reprezentativní víceúčelový dům, který Miletínu citelně chyběl. Přestože tady působí řada nejrůznějších spolků a sdružení, neměly se pořádně kde scházet. Víceúčelový dům vytrhl městu a především jeho obyvatelům trn z paty. Dnes tady kromě spolků působí také knihovna, která se přestěhovala z původních prostor a nově se stala bezbariérově přístupnou. V podkroví vznikla výstavní síň se stálou expozicí sbírkových předmětů místního muzea, další víceúčelová místnost pro spolkovou činnost a dvě klubovny, vhodné například pro přednášky či výuku. Jednu z kluboven využívají maminky z mateřského centra.   

Příjemce Město Miletín
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00692
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. leden 2010 až 31. říjen 2010
Místo realizace Miletín
Celkové způsobilé výdaje 11 171 012,46 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 10 333 186,51 Kč
Z toho dotace EU 9 495 360,57 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět