Virtuální realita - cesta do budoucnosti nejen ve stavebnictví

-
 

Virtuální realita - cesta do budoucnosti nejen ve stavebnictví Ve škole vznikla učebna virtuální reality - pasivní stereo 3D projekce - prohlubující prostorové vidění žáků v různých vyučovaných předmětech, zejména pak v deskriptivní geometrii, v konstrukcích pozemních staveb, v architektuře. Tato aplikace umožňuje pomocí CAD programů převod vytvořeného projektu do 3D.  Tento způsob zachycení prostoru umožňuje žákovi vidět model v lepším režimu 3D zobrazení. Pomocí obslužného software se následně nabízí možnost procházení vymodelovanou scénou. Této fázi však musí předcházet vytvoření modelových příkladů - čáry a tělesa, jejich umístění v prostoru a další. To vše se nyní žáci mohou naučit již při škole. Projekt má přitom vzhledem k plánovaným technologiím na regionální úrovni inovativní charakter a inspiroval se již v praxi u ověřeného projektu realizovaného na ČVUT v Praze.  

Příjemce Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01116
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 21
Doba realizace 1. červenec 2011 až 15. září 2011
Místo realizace Náchod
Celkové způsobilé výdaje 4 470 636,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 3 800 040,60 Kč
Z toho dotace EU 3 800 040,60 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět