Vodácká řeka Orlice

-
 

Sjíždět Orlici (Divokou, Tichou i spojenou) je zážitek. Nyní už poradí s nepředvídanými překážkami, jezy, tábořišti či občerstvovacími stanicemi vodácký průvodce. Je zdarma k dostání v informačních centrech, vodáckých tábořištích a v půjčovnách lodí na Orlici. S orientací po řece pomůže i sedm velkých informačních tabulí a 50 menších výstražných tabulek a kilometrovníků. Ty upozorňují na jezy, občerstvení i železniční zastávky. V průvodci naleznete  devět doporučených úseků – jejich popis, zakreslení do map včetně kilometráže a obtížnosti a také podrobných informací, například kde a po kterém břehu přenášet loď, kde se občerstvit nebo kde si půjčit vybavení.  

Příjemce Regionální turistické a informační centrum, o.p.s.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00964
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. říjen 2010 až 31. březen 2012
Místo realizace Kostelec nad Orlicí
Celkové způsobilé výdaje 1 823 278,09 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 686 532,23 Kč
Z toho dotace EU 1 549 786,37 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět